CSLLOYD POLSKA

Inspekcje techniczne
Przeglądy jednostek pływających
Kliknij tutaj
Inspekcje kontenerów
Ocena i przegląd kontenerów ISO i kontenerów zbiornikowych
Kliknij tutaj
Ocena procesów spawania
Egzaminy spawalnicze oraz WPQR
Kliknij tutaj
Ładunki niebezpieczne
Klasyfikacja ładunków niebezpiecznych oraz badania opakowań do transportu
Kliknij tutaj

Doświadczenie i międzynarodowy zasięg

Spółka Československý Lloyd powstała w 1991 roku: 

  • jest niezależną spółką inspekcyjną posiadającą akredytację ISO 17020
  • działa  na terenie Republiki Czeskiej i Słowackiej, Polski, Węgier oraz Chorwacji
  • specjalizuje się w wykonywaniu inspekcji produkcji wyrobów z zakresu przemysłu maszynowego oraz okrętowego
  • oferuje kompleksowe rozwiązania techniczne w zakresie transportu morskiego, rzecznego, lotniczego, drogowego łącznie z transportem materiałów niebezpiecznych

Zakres usług

Profesjonalne usługi w zakresie jednostek pływających 

Rejestracje łodzi

Rejestracja w urzędach morskich danego kraju

Badania emisji hałasu

Badania natężenia hałasy zgodnie z wymaganiami danego państwa

Badania ultradzwiękowe

Doświadczenie i praktyka, która pomaga w sprawnej ocenie danej jednostki.

Ocena zgodności

Oznakowanie znakiem CE zgodnie z wymaganiami UE

O nas


Współpraca na zasadach partnerskich

Zawsze blisko potrzebom klienta

Jesteśmy spółką inspekcyjną posiadającą specjalistów z wykształceniem kierunkowym i wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektowania i budowy jednostek wodnych. 

Jesteśmy zarejestrowani przy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w Londynie, jako uznawany autorytet do badania i przeglądów kontenerów oraz klasyfikacji materiałów niebezpiecznych.

Naszą misją jest koncentracja na potrzebach klienta, co oznacza, że działamy szybko i sprawnie. Zapraszamy do współpracy. 

Pytania

Certyfikacja jest to ocena, czy dana jednostka pływająca spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy 2013/53/UE (w skrócie RCD) i odpowiednich norm z nią zharmonizowanych a tym samym, czy może zostać udostępniona do sprzedaży/użytkowania na obszarze Europy.

 

Posiadania certyfikatów zgodności z dyrektywą RCD wymagają rekreacyjne jednostki pływające dowolnego typu, o dowolnym napędzie, o długości kadłuba od 2,5 m do 24 m, kompletne i częściowo wyposażone oraz do ich elementy.

 
  • Zabezpieczony przed zapłonem osprzęt silników stacjonarnych i benzynowych silników z przekładnią typu „Z” oraz przestrzeni ze zbiornikami benzyny;
  • Urządzenia blokujące rozruch przy włączonym biegu w przypadku silników przyczepnych; Koła sterowe, urządzenia sterowe i linki sterociągów;
  • Zbiorniki paliwa przeznaczone do instalowania na stałe i węże paliwowe;
  • Prefabrykowane luki i iluminatory.

Podstawowym i zalecanym sposobem wykazania, że rekreacyjna jednostka pływająca lub jej element spełniają odnoszące się do nich zasadnicze wymagania dyrektywy 2013/53/UE jest zastosowanie przy ocenie projektu i konstrukcji norm zharmonizowanych z tą dyrektywą. W zestawie około 60 norm zharmonizowanych z dyrektywą RCD są dwie normy, których stosowanie w procesie certyfikacji jest obligatoryjne. Są to: norma PN-EN ISO 8666 – Dane podstawowe oraz norma PN-EN ISO 10087 – Identyfikacja jednostki pływającej – System kodowania.

W przypadku jednostek rekreacyjnych i skuterów wodnych sprowadzany spoza UE nieposiadających oznakowania CE stosuje się moduł oceny PCA

Proces oceny zgodności zależy od przyjętego modułu oceny zgodności. Koszt oceny przy zaangażowaniu jednostki notyfikowanej CSLLOYD kształtuje się w między 4000 -8000 zł. 

A – jednostki pływające uważane za zaprojektowane dla wiatrów, których siła może przekroczyć 8 stopni w skali Beauforta, a istotna wysokość fal może osiągać 4 m i więcej, ale z wyłączeniem warunków nienormalnych, takich jak sztorm, gwałtowny sztorm, huragan, tornado oraz ekstremalne warunki na morzu lub niebezpieczne fale.

B – jednostki pływające uważane za zaprojektowane dla wiatrów o sile do 8 stopni w skali Beauforta włącznie i istotnej wysokości fali do 4 m włącznie.

C – jednostki pływające uważane za zaprojektowane dla wiatrów o sile do 6 stopni w skali Beauforta włącznie i istotnej wysokości fali do 2 m włącznie.

D – jednostki pływające uważane za zaprojektowane dla wiatrów o sile do 4 stopni w skali Beauforta włącznie i istotnej wysokości fali do 0,3 m włącznie, sporadycznie do maksymalnej wysokości 0,5 m.

Blog