CSLLOYD POLSKA

Inspekcje przemysłowe

Inspekcje procesów produkcyjnych

Jesteśmy akredytowaną spółką inspekcyjną upoważnioną do wykonywania niezależnych inspekcji w dziedzinie produkcji mechanicznej, materiałów oraz produktów i konstrukcji spawanych.

 

Zakres podstawowej inspekcji (produkcji mechanicznej):

 • zatwierdzenie dokumentacji oraz procedur, wg których należy dokonać badania produktu (specyfikacja klienta, normy międzynarodowe lub inne postanowienia umowne)
 • podstawowa ocena systemu produkcji producenta oraz ocena jego wewnętrznych procedur kontrolnych
 • nadzór podczas produkcji materiałów oraz pobierania próbek do badania
  nadzór nad badaniami materiałów
 • zatwierdzanie technologii spawania (jeśli dotyczy)
 • oględziny wytworzonych części lub produktu końcowego
 • nadzór podczas wykonania badań nieniszczących, ewentualne wykonanie badań nieniszczących z wykorzystaniem własnych środków
 • kontrola wymiarów wykonanych części lub produktu końcowego z uwzględnieniem wymaganej tolerancji i dokładności
 • badania ciśnieniowe oraz badania ciśnieniowe produktu końcowego (jeśli dotyczy)
 • wykonanie specjalnych badań wymaganych przez klienta (np. bieżący monitoring procesu produkcji wg harmonogramu czasowego)

Masz pytanie ?

Napisz lub zadzwoń

Renata Wojnowska

Doradca Klienta 

Kom : (+ 48) 730 668 341