CSLLOYD POLSKA

Dokumentacja Techniczna dla Skuterów Wodnych i postępowanie w przypadku jej braku

Ocena Pokonstrukcyjna (PCA) jest specjalnym rodzajem oceny zgodności, która jest przeprowadzana w przypadkach, gdy producent nie zapewnił pełnej zgodności produktu z obowiązującymi normami i standardami. Oto jakie dokumenty są wymagane w ramach tej procedury:

Wymagana Dokumentacja

 1. Wniosek o Przeprowadzenie PCA: Formalny wniosek skierowany do jednostki notyfikowanej o przeprowadzenie oceny pokonstrukcyjnej.
 2. Opis Produktu: Detalowy opis produktu, w tym specyfikacje, materiały, komponenty i ich funkcje.
 3. Dokumentacja Techniczna: Rysunki techniczne, schematy, opisy i inne dokumenty, które mogą być użyte do analizy konstrukcji skutera wodnego.
 4. Historia Produktu: Informacje o producencie, dacie produkcji, ewentualnych naprawach, modyfikacjach czy wcześniejszych badaniach.
 5. Raporty z Badań: Jeżeli dostępne, raporty z wcześniejszych badań i testów, w tym testy wytrzymałościowe, testy bezpieczeństwa i inne.
 6. Deklaracja Zgodności (jeśli istnieje): Jeżeli produkt był wcześniej oceniany pod kątem zgodności, wszelkie dostępne deklaracje i certyfikaty.
 7. Instrukcje Użytkowania: Instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania i konserwacji produktu.
 8. Informacje o Dostawcy: Pełne informacje kontaktowe i certyfikaty dostawcy.
 9. Plan Kontroli Jakości: Opis procedur kontroli jakości stosowanych podczas produkcji, jeżeli są dostępne.

Procedura w przypadku braku dokumentacji

 1. Zgłoszenie do Jednostki Notyfikowanej: W przypadku braku pełnej dokumentacji, jednostka notyfikowana może zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowych badań i testów.
 2. Ocena Ryzyka: W ramach PCA, jednostka notyfikowana może przeprowadzić szczegółową ocenę ryzyka związanego z brakującą dokumentacją.
 3. Ustalenie Zgodności: Na podstawie dostępnych informacji i przeprowadzonych badań, jednostka notyfikowana ustala, czy produkt jest zgodny z obowiązującymi normami i standardami.
 4. Wydanie Certyfikatu i Raportu: Po zakończeniu procesu, jednostka notyfikowana wydaje certyfikat zgodności oraz odpowiedni raport.
 5. Przechowywanie Dokumentów: Wszystkie dokumenty i informacje powinny być przechowywane przez okres 10 lat dla celów inspekcyjnych.

Mam nadzieję, że informacje są dla Państwa kompleksowe i pomocne. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, proszę o kontakt.