CSLLOYD POLSKA

Oznaczenie CE

Ocena zgodności

Spółka Československý Lloyd jest notyfikowanym i autoryzowanym podmiotem do oceny zgodności statków przeznaczonych do celów rekreacyjnych zgodnie z dyrektywą 2013/53/EU (Rozporządzenie Rządu 96/2016 Dz.U.), posiada więc uprawnienia do udzielania oznaczenia CE wszystkim jednostkom przeznaczonym do celów rekreacyjnych o długości od 2,5 m do 24 m, skuterom wodnym, jednostkom bez kompletnego wyposażenia, ich częściom składowym, jak np. wbudowanym lub podwieszanym silnikom, zbiornikom paliwa i wężom, urządzeniom sterowniczym, prefabrykowanym lukom i świetlikom. Link do odpowiedniej notyfikacji w ramach EU jest dostępny tutaj.

Ocena łodzi przy imporcie z krajów spoza UE:

Jeśli planujesz sprowadzić jacht czy skuter wodny z kraju nienależącego do Unii Europejskiej, oferujemy kompleksową ocenę zgodności Twojego łodzi. Proces ten obejmuje analizę dokumentacji, obliczenia wytrzymałościowe, testy stabilności oraz wyporności, a także pomiary emisji hałasu.

UWAGA:  Przed sprowadzeniem łodzi z krajów spoza Unii Europejskiej, takich jak USA czy Szwajcaria, pod kątem oceny zgodności, warto wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  1. Normy i Standardy UE: Upewnij się, że łódź spełnia wszystkie europejskie normy i standardy techniczne. Może być konieczne przeprowadzenie dodatkowych badań lub modyfikacji, aby łódź była zgodna z przepisami UE.
  2. Dokumentacja Techniczna: Przed przywozem łodzi, zbierz wszystkie niezbędne dokumenty techniczne, certyfikaty oraz instrukcje obsługi. Mogą one być wymagane podczas procesu oceny zgodności.
  3. Badania i Pomiary: W zależności od typu łodzi, mogą być wymagane specyficzne badania, takie jak testy stabilności, pomiary emisji hałasu czy obliczenia wytrzymałościowe.
  4. Certyfikacja CE: Jeśli łódź nie posiada certyfikatu CE, będzie konieczne przeprowadzenie procesu certyfikacji w jednej z europejskich jednostek notyfikowanych.

Koszty

Poszczególne stawki dokonania oceny są zależne od wielkości oraz rodzaju statku, istnienia dokumentacji oraz możliwości dokonania badań. Stawki oceny indywidualnie przywiezionych jednostek pływających wynoszą od 4.000 zł  do 8.000 zł.

 

Masz pytanie ?

Napisz lub zadzwoń

Renata Wojnowska
Doradca Klienta
Kom: (+ 48) 730 668 341
Email: renata.wojnowska@multicert.pl
Więcej

Podziel się z innymi