CSLLOYD POLSKA

Dokumentacja techniczna

Co powinna zawierać dokumentacja techniczna jednostki pływającej.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna zawiera, w stopniu w jakim jest to właściwe dla oceny, następujące informacje:

  1. Ogólny opis typu.

  2. Koncepcyjne rysunki projektowe i wykonawcze oraz schematy elementów składowych, podzespołów, obwodów oraz inne istotne dane.

  3. Opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia powyższych rysunków i schematów oraz działania wyrobu.

  4. Wykaz norm stosowanych w całości lub częściowo oraz opisy rozwiązań zastosowanych w celu spełnienia wymagań w przypadkach, gdyby nie zastosowano tych norm.

  5. Wyniki wykonanych obliczeń projektowych, przeprowadzonych badań oraz inne istotne dane.

  6. Sprawozdania z badań lub obliczenia dotyczące stateczności, zgodnie z załącznikiem nr 2 część I pkt 3.2 do rozporządzenia i pływalności, zgodnie z załącznikiem nr 2 część I pkt 3.3 do rozporządzenia.

  7. Sprawozdania z badań emisji spalin świadczące o zgodności z załącznikiem nr 2 część II pkt 2 do rozporządzenia (wymagania dotyczące emisji spalin).

  8. Sprawozdania z badań emisji hałasu świadczące o zgodności z załącznikiem nr 2 część III pkt 1 do rozporządzenia (poziomy emisji hałasu).