CSLLOYD POLSKA

Wymagania dla łodzi

Wymagania dla jednostki pływajacej Tabliczka znamionowa jednostki Na każdej łodzi musi znajdować się trwale przytwierdzona tabliczka znamionowa, która jest umieszczana oddzielnie w numerze identyfikacyjnym jednostki. Powinien zawierać następujące informacje: Nazwa producenta Oznakowanie CE (patrz punkt ii poniżej) Kategoria projektu łodzi Maksymalne zalecane przez producenta  obciążenie  w kilogramach. Liczba osób zalecana przez producenta, dla której łódź […]