CSLLOYD POLSKA

Procedura/moduł PCA

Procedura oceny zgodności łodzi rekreacyjnych i skuterów wodnych ( importowanych ) RÓWNOWAŻNA ZGODNOŚĆ USTALANA W OPARCIU O OCENĘ POKONSTRUKCYJNĄ (MODUŁ PCA) Ustalanie zgodności w oparciu o ocenę pokonstrukcyjną jest procedurą mającą na celu ocenę równoważnej zgodności wyrobu, w przypadku gdy producent nie wziął odpowiedzialności za zgodność tego wyrobu z wymaganiami rozporządzenia, i w związku z […]