CSLLOYD POLSKA

Ładunki niebezpieczne

Klasyfikacja ładunków niebezpiecznych oraz badania opakowań do transportu

Spółka Československý Lloyd jest zarejestrowana w Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w Londynie jako instytucja uprawniona do klasyfikacji niebezpiecznych ładunków do transportu zgodnie z wymaganiami międzynarodowego kodeksu IMDG Code. Poza uprawnieniami do klasyfikacji niebezpiecznych ładunków do transportu morskiego, spółka CS Lloyd została uprawniona do klasyfikacji do transportu drogowego (ADR), transportu kolejowego (RID), żeglugi śródlądowej (ADN) oraz transportu lotniczego (IATA-DGR). Dla wszystkich rodzajów transportu wystawiamy jedno zintegrowane świadectwo.

Zakres akredytacji

Posiadamy akredytację do badania opakowań, dużych opakowań oraz kontenerów IBC przeznaczonych do transportu ładunków niebezpiecznych zgodnie z międzynarodowymi konwencjami IMDG Code, ADR, RID, ADN a IATA DGR oraz zgodnie z Zaleceniami ONZ dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych. Oferujemy kompleksowe rozwiązania techniczne w ramach transportu morskiego, rzecznego, lotniczego drogowego oraz kolejowego.

 

Masz pytanie ?

Napisz lub zadzwoń

Renata Wojnowska

Doradca Klienta 

Kom : (+ 48) 730 668 341